Truyền thông với Eden

Truyền thông với Eden

INFOTV – Cảnh quan trong BĐS sinh thái

Hiện nay, xu hướng kiến trúc xanh hướng về thiên nhiên, tạo dựng môi trường sống gần gũi, cởi mở với thiên nhiên đang ngày một ưa chuộng. Thì số lượng BĐS sinh thái cũng tăng nhanh chóng trong thời gian qua, từ đó tạo nên sự cạnh tranh quyết liệt giữa các dự án BĐS sinh thái.

View detail