Dịch vụ khác

DỊCH VỤ KHÁC

Dịch vụ khác - Eden Landscape

Bên cạnh các dịch vụ chính, Eden Landscape vẫn không ngừng phát triển các dịch vụ khác để ngày càng kiện toàn và chuyên sâu hơn trong lĩnh vực cảnh quan.

Với mong muốn mang đến các chuỗi dịch vụ toàn vẹn nhất, chúng tôi đang mở rộng thêm các dịch vụ:

  1. Tư vấn chiến lược đầu tư xây dựng cảnh quan
  2. Tư vấn landscape marketing dự án BĐS
  3. Tư vấn xây dựng bộ hồ sơ bán hàng (Hình ảnh, TVC…)