Cảnh quan khu CCDV9 Nam An Khánh đang được khẩn trương hoàn thành, Eden Landscape cập nhật một số hình ảnh thi công tại công trường.

Cập nhật hình ảnh thi công cảnh quan khu CCDV9 Nam An Khánh

EDEN cập nhật hình ảnh đang thi công- 1

Công ty thi công cảnh quan Eden Landscape

EDEN cập nhật hình ảnh đang thi công- 2

Công ty thiết kế cảnh quan Eden Landscape