Eden Landscape trở thành thành viên Liên đoàn Kiến trúc sư Cảnh quan vùng Châu Á Thái Bình Dương (IFLA APR), liên đoàn hàng đầu đại diện cho lợi ích của các kiến trúc sư cảnh quan trong khu vực.

Đây là một cột mốc quan trọng đối với Eden Landscape, cơ hội tốt để chúng tôi tăng cường kết nối với liên đoàn nghề nghiệp trong khu vực, tham gia học hỏi, chia sẻ và phát triển nghề nghiệp trong mạng lưới các kiến trúc sư cảnh quan khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

IFLA Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (IFLA APR) là một thành viên của tổ chức Liên đoàn Kiến trúc sư Cảnh quan Quốc tế (IFLA). Liên đoàn gồm các đại biểu được đề cử bởi các tổ chức kiến trúc cảnh quan chuyên nghiệp nằm trong Khu vực Châu Á Thái Bình Dương là thành viên của IFLA. Các đại biểu đại diện cho các quốc gia tương ứng của họ tại IFLA và cùng hợp tác để giải quyết các vấn đề và dự án kiến trúc cảnh quan trên toàn Khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

IFLA là gì

Liên đoàn Kiến trúc sư Cảnh quan Quốc tế là cơ quan đại diện cho các Kiến trúc sư Cảnh quan trên toàn thế giới. Mục đích của nó là phối hợp hoạt động của các liên đoàn thành viên khi giải quyết các vấn đề toàn cầu và đảm bảo rằng nghề kiến trúc cảnh quan tiếp tục thịnh vượng khi nó tiếp tục ảnh hưởng đến thiết kế và quản lý môi trường của chúng ta.

Các mục tiêu chính của Liên đoàn là:

• Sự phát triển và quảng bá của nghề kiến trúc cảnh quan, cùng với nghệ thuật và khoa học liên quan của nó, trên khắp thế giới.
• Sự hiểu biết về kiến trúc cảnh quan như các hiện tượng văn hóa vật thể liên quan đến di sản môi trường và sự bền vững về sinh thái và xã hội.
• Việc thiết lập các tiêu chuẩn cao về thực hành nghề nghiệp trong thiết kế cảnh quan, quản lý, bảo tồn và phát triển cảnh quan.

Để đạt được những mục tiêu này, IFLA quan tâm đến:

• Sự tiến bộ của giáo dục chuyên nghiệp và phát triển nghề nghiệp thường xuyên của các học viên.
• Cải thiện hình ảnh của nghề, và giao tiếp giữa các thành viên
• Tăng thành viên để đạt được đại diện toàn cầu lớn hơn cho nghề nghiệp của chúng tôi.
• Quản lý hiệu quả sử dụng tốt nhất các nguồn lực hạn chế và khuyến khích sự tham gia nhiều hơn của các thành viên.

Là thành viên Liên đoàn Kiến trúc sư Cảnh quan quốc tế vùng Châu Á Thái Bình Dương (IFLA APR) Eden Landscape được thừa hưởng những nền tảng, đặc quyền của hiệu hội mang lại. Đồng thời là cơ hội để chúng tôi đưa kiến trúc cảnh quan của Việt Nam tiệm cận hơn với kiến trúc cảnh quan toàn cầu.

Eden Landscape