Ngày 29/10/2019 Eden Landscape kết hợp cùng Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế – Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức hội thảo “Tính bản địa trong cảnh quan – Native in Landscape”.

Diễn giả: Kiến trúc sư ASEAN Lê Tuấn Long
Thời gian: 9h00 – 11h30 – thứ 3 – ngày 29/10/2019
Địa điểm: Phòng i403 nhà i – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Buổi hội thảo là cơ hội để sinh viên Viện đào tạo và Hợp tác quốc tế – Đại học Kiến trúc Hà Nội cùng các bạn sinh viên, Kiến trúc sư trẻ quan tâm đến Cảnh quan tiếp cận những kiến thức và những bài học giá trị được đúc kết thực tế về Tính bản địa trong cảnh quan từ KTS Lê Tuấn Long, người rất tâm huyết với nền Kiến trúc cảnh quan Việt Nam.