Trong phiên họp lần tứ 29 ngày 01/02/2017 của Hội đồng Kiến trúc ASEAN (ASEAN ARCHITECTURE), KTS Lê Tuấn Long đã vinh dự là 1 trong 2 KTS được công nhận là Kiến trúc sư ASEAN. Hội đồng Kiến trúc ASEAN gồm các thành viên đến từ các quốc gia Đông Nam Á bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Lào, Campuchia, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Philippines.

Danh hiệu Kiến trúc sư ASEAN Hội đồng Kiến trúc sư ASEAN chấp nhận và cấp cho một Kiến trúc sư thông qua một quy trình đánh giá chặt chẽ. Các Kiến trúc sư sau khi được công nhận sẽ được ghi tên vào Đăng bạ Kiến trúc sư ASEAN và công bố trên Website chính thức của Hội đồng Kiến trúc sư ASEAN.

Nội dung chi tiết xem tại:

http://site.aseanarchitectcouncil.org/main/3000/index.asp?pageid=167530&t=about-aac#

Le-Tuan-Long-asean-architecture

 

Eden Landscape