Ngày 02/07/2015 đã diễn ra buổi lễ ký kết hợp đồng thiết kế Khu hỗn hợp nhà ở thấp tầng và nhà trẻ số 25 Vũ Ngọc Phan, Hà Nội giữa Eden Landscape, Inros Lackner Vietnam LLC và công ty TNHH đầu tư RITM – MEKONG. Đại diện ba bên đã cùng thống nhất ký bản hợp đồng hợp tác, đây là một khởi đầu tốt đẹp của một dự án đặc biệt đầy tâm huyết của chủ đầu tư cùng hai đơn vị thiết kế.

Eden Landscape

một khởi đầu tốt đẹp của một dự án đặc biệt đầy tâm huyết của chủ đầu tư

Lễ ký kết hợp đồng thiết kế cảnh quan

Hợp đồng thiết kế nhà trẻ số 25 Vũ Ngọc Phan