NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC VÀ NƯỚC

Giles Rayner một nhà điêu khắc đến từ Anh, ông đặc biệt yêu thích chất liệu kim loại, và đặc biệt là việc kết hợp giữa nghệ thuật điêu khắc và nước trong những tác phẩm của mình. Đối với ông, tất cả bắt đầu ở tuổi 16 khi tình yêu với điêu khắc gốm sứ bắt đầu. Nhiều năm sau đó, ông cảm thấy sức lôi cuốn của kim loại. Kể từ đó, ông đã xây dựng rất nhiều các tác phẩm điêu khắc nước.

Ý tưởng thiết kế; những tác phẩm có một vẻ đẹp thẩm mỹ đơn giản nhưng phát ra năng lượng kết hợp với nước. Như Rayner đã sắp đặt, nước không chỉ có một mục đích thẩm mỹ, nó còn là " các yếu tố đó là hiện thân của mẫu thiết kế với thực tế đời sống, nhằm ràng buộc và sự hỗn loạn và đạt được - đôi khi các kịch tính, đôi khi hòa bình ". Nếu chúng tôi có một cái nhìn gần hơn vào những tác phẩm, chúng tôi có cảm giác rằng đôi khi ông đánh bại những điều không thể, đưa năng lượng thực sự vào từng thiết kế.

nước không chỉ có một mục đích thẩm mỹ

Một tác phẩm điêu khắc nước của Giles Rayner