Eden Landscape vui mừng tạo ra sân chơi bổ ích cho các bạn sinh viên, nhằm rèn luyện kĩ năng thuyết trình và làm việc nhóm vào 1 dự án thực tế.

Workshop có sự tham gia của 4 trường đại học: ĐH Kiến trúc Hà Nội, ĐH Phương Đông, ĐH Xây dựng, Viện Đại học Mở. Đây là lần thứ hai Eden landscape tổ chức và tài trợ cho sân chơi bổ ích này. Đề tài năm nay hướng về Hồ Tây, một mặt nước rộng có giá trị to lớn về mặt lịch sử, kinh tế, xã hội nhưng chưa được quan tâm khai thác đúng mực. Workshop 2013 sẽ tạo môi trường học thuật rất có giá trị đối với các bạn sinh viên và cả các giảng viên trẻ có tâm huyết với nghề.

Đề tài năm nay hướng về Hồ Tây

 Các đội sẽ thiết kế quy hoạch ý tưởng cho Hồ Tây

Workshop 2013 sẽ tạo môi trường học thuật rất có giá trị đối với các bạn sinh viên

Workshop có sự tham gia của 4 trường đại học: ĐH Kiến trúc Hà Nội