Nhân sự

Lê Tuấn Long

Kiến trúc sư ASEAN

Tổng giám đốc

Lê Tuấn Long

Kiến trúc sư ASEAN

Tổng giám đốc

Lê Thị Lan Hương

Giám đốc sản xuất

Lê Thị Lan Hương

Giám đốc sản xuất

Lê Thị Thanh Bình

TP. Cây xanh

Lê Thị Thanh Bình

TP. Cây xanh

Cao Thị Lan Hương

TP. Triển khai

Cao Thị Lan Hương

TP. Triển khai

Phan Trí Thành

Trưởng VPĐD. Thạc sỹ mỹ thuật

Phan Trí Thành

Trưởng VPĐD. Thạc sỹ mỹ thuật

Trần Quang Khải

Giám đốc Tài chính

Trần Quang Khải

Giám đốc Tài chính

Phạm Thị Thanh Nga

Tp. PTDA

Phạm Thị Thanh Nga

Tp. PTDA

Nguyễn Việt Hưng

TP. Ý tưởng

Nguyễn Việt Hưng

TP. Ý tưởng