Thiết kế cảnh quan

THIẾT KẾ CẢNH QUAN

Thiết kế cảnh quan là dịch vụ nền tảng và cốt lõi của Eden Landscape từ khi thành lập đến nay. Bằng bề dày kinh nghiệm trải qua đa dạng các loại hình dự án, chúng tôi đã xây dựng nên những chuẩn mực riêng cho các thiết kế cảnh quan của Eden Landscape.
Dự án do Eden Landscape thiết kế đã và đang được thi công, hoàn thiện và sử dụng trên khắp cả nước từ miền núi đến đồng bằng hay hải đảo.

 

Không dừng lại ở đó, chúng tôi vẫn luôn nỗ lực và sáng tạo không ngừng để đồng hành cùng chủ đầu tư gia tăng số lượng dự án cảnh quan thực tế để trở thành công ty cảnh quan có nhiều dự án được thi công nhất Việt Nam.

Dịch vụ thiết kế cảnh quan của Eden Landscape bao gồm:

  1. Thiết kế định hướng cảnh quan tỷ lệ 1/500-1/2000
  2. Thiết kế ý tưởng cảnh quan
  3. Thiết kế cơ sở cảnh quan
  4. Thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công cảnh quan
  5. Xây dựng khái toán thiết kế
  6. Lập dự toán thiết kế
Xem thêm dự án của chúng tôi