Ngày 15/03 nhóm Kỹ sư cây xanh và KTS của Eden Landscape thực hiện công tác giám sát tác giả tại công trường dự án Hồng Hà Eco.

Trong buổi làm việc các Kỹ sư cây xanh ghi nhận tình hình thi công tại công trường, đánh giá hiện trạng cây xanh, quy cách trồng và định vị cây xanh từ đó đưa ra những ý kiến đóng góp, kiến nghị cho chủ đầu tư. Đồng thời đưa ra biện pháp điều chỉnh cho một vài vướng mắc của đơn vị thi công trồng cây xanh, giúp giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

Một số cây xanh trồng tại khu vực nhà mẫu của dự án không đạt những yêu cầu về quy cách, hình thức cũng được công ty tư vấn thiết kế yêu cầu thay đổi.

Một số hình ảnh của buổi làm việc:

Thi công trồng cây xanh trong dự án

Cây xanh mới trồng trong dự án Hồng Hà ECO

Đồng thời giám sát thi công các hạng mục khác

Cổng vào dự án được tạo lên bởi màu xanh

Eden Landscape