Ngày 02/ 03 nhóm KTS triển khai và kỹ sư cây xanh của Eden Landscape có buổi làm việc với Ban quản lý dự án tại công trường Goldmark City.

Tại buổi làm việc, nhóm KTS và kỹ sư thực hiện công tác giám sát chất lượng thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công của dự án. Đồng thời hỗ trợ kỹ thuật các phần công trình có kết cấu phức tạp, xử lý sửa đổi cho phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể tại công trường.

Giám sát kỹ thuật thi công cây xanh

Các hạng mục tiện ích đang được hoàn thành

Thi công cảnh quan dự án goldmark city

Các biểu tượng đang dần thành hình đúng như tiến độ thi công

Eden Landscape