Seahorse Resort & Spa – Giải thưởng thương hiệu Top Brand

Seahorse Resort & Spa nhận giải thưởng “Thương hiệu hàng đầu – Top Brands 2016” do Viện nghiên cứu kinh tế, Trung tâm nghiên cứu Người tiêu dùng Việt Nam, tổ chức Global GTA trao tặng.

“Thương hiệu hàng đầu – TOP Brands 2016” là giải thưởng do Viện nghiên cứu kinh tế, Trung tâm nghiên cứu Người tiêu dùng Việt Nam, tổ chức Global GTA (Vương quốc Anh) tổ chức dưới sự giám sát của tổ chức InterConformity (Đức). Giải thưởng xét duyệt dựa trên các tiêu chí như bản sắc, các vấn đề liên quan đến thương hiệu, khả năng nhận biết và tính phổ biến của nhãn hiệu, sự tín nhiệm, tin tưởng và tôn trọng đối với nhãn hiệu từ cộng đồng xã hội, dịch vụ và chất lượng sản phẩm, quyền lợi khách hàng, lợi nhuận và tăng trưởng. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong hoạt động quản lý, cải tiến chất lượng, phát huy năng lực nội sinh, phát triển giá trị thương hiệu.

Xem thêm về dự án Seahorse Resort & Spa